"Malware Fix รวมวิธีแก้ปัญหา virus computer โครงการทำดีเพื่อสังคม" "เนื่องจากภาระหน้าที่ทางการงาน ต้องขออภัยผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะครับ ที่เ้ข้ามาแล้ว ไม่มีการ update virus ตัวใหม่ นะครับ"

Information

http://malwarefighting.blogspot.com


Photobucket
แจ้งเตือนภัย ! Crypt0L0cker (Ransomware)
เข้ารหัสข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ กำลังระบาดในไทย
และกำลังระบาดหนักในเกาหลี
ThaiCERT , Crytpo Prevention Tool

*ห้ามจ่ายเงินโดยเด็ดขาด เพราะจะเสียทั่้งเงินและกู้ข้อมูลไม่ได้
รบกวนคนที่เข้ามาอ่านช่วยแชร์ด้วยนะครับ
http://hotzone-it.blogspot.com/2015/07/how-to-remove-crypt0l0cker-not.html
==============================================
PeeTechFix >> JupiterFix
==============================================
Photobucket

วิธีใช้งาน : JupiterFix-Win32.PSW.OnlineGames
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ Virus ที่โปรแกรม สามารถ Clean ได้ ใน VirusList.txt
-------------------------------------------------------------------------------------
ท่านใดที่ Download PeeTechFix tool ไปใช้แล้วมีปัญหาหรือลบไม่ออก โปรดแจ้งปัญหา ที่ email : MalwareHunter.info@gmail.com ด้วยครับ หรือส่งไฟล์ virus ให้ด้วย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------
Safemode Recovery (.reg) แก้ปัญหา Virus ลบ Key Safeboot แล้วเข้า safemode ไม่ได้
------------------------------------------------------------------------------------
วิธีแก้ Error message (แก้อาการเปิดไฟล์ .exe ใน USB Drive ไม่ได้)
"Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy. For more information, open Event Viewer or contact your system administrator"
วิธีแก้ ดูที่ link นี้ครับ
-------------------------------------------------------------------------------------
วิธีแก้ MSN /Windows Live Messenger Disconnect (จาก virus OnlineGames)
-------------------------------------------------------------------------------------
How to start Windows in Safe Mode


Monday

AVDB-005 Update

new update 05/10/2009 !
------------------------------------------------------------------------
AVDB-005 (05/10/2009)
------------------------------------------------------------------------
New Virus list.txt
3yalgc.exe
86.exe
a63grox.com
ahnsbsb.exe
bycfht.exe
cfrdbyrp.bat
cj3k.exe
cqb6wo.exe
dih6ke.bat
INCWF.BAT
incwf.bat
iqe68o.bat
itsduel.exe
j.cmd
jeorels.cmd
jm3cx96.bat
kgji.exe
ktly.exe
lad.bat
lhh3v.exe
m1eqos3.exe
minm.cmd
mqhnawe.bat
mt2.exe
n.com
n6t1h.cmd
nkv.bat
nq0cq.cmd
nu.cmd
o9bxu.exe
p0ijj.bat
p1y2.cmd
rbj9jn1n.bat
sv8c2bjw.bat
t8s2x.exe
t8s2x.exe
tuiuivdh.bat
ucivd6xi.bat
ukfbi3aw.exe
ukvr.bat
upw.bat
uxkl0apt.bat
vva0hc0p.cmd
w3.exe
wjlfhtfm.cmd
wrsf.exe
xbvv0.exe
xbvv6o.com
xsia.bat
y.bat
yew.bat
yf3lu6l8.bat
ysep1.exe
yudald.bat
yugu9ups.bat
ahnfgss0.dll


Download: PeeTechFix-Win32/PSW.OnlineGames 2.0.5 AVDB-005

------------------------------------------------------------------------
AVDB-004 Update (01/10/2009)
version 2.0.4
------------------------------------------------------------------------
9jyhdim8.exe
w3.exe
08dgu.com
0u.cmd
0xuc.com
1f.bat
1u0o8bnq.cmd
1utbfd.bat
2.bat
28b6ry9r.exe
2a.exe
2aaxaiy.exe
3.cmd
3rl3lqbq.bat
68.exe
8.exe
8paf1d.com
9.cmd
9kretct.exe
b.bat
b.exe
batsv8c2bjw.bat
boyedt.com
cb.exe
cj1m.com
cv8j.exe
d9c.bat
e2.cmd
em8tqm.cmd
eyt.exe
fbak.exe
fe.bat
g1ljsm.com
gclwpivc.cmd
gxunr.exe
gyn.cmd
hifdmgt.com
hkn6k.bat
husyu8n.exe
hyetn1i.exe
i.bat
i.cmd
i.com
iky.bat
lc.exe
luk1ylq.com
mranjm.exe
n0euybx.exe
npee.com
ntam3n.com
o.exe
o3n9k.com
qwtb.com
t2hjo0.exe
u.com
u.exe
ur0.com
w.com
w2.com
w9uxx92.exe
wx8o0bt1.com
xdglur.bat
xdw.com
xmcckw.bat
yhh.bat
ymxf2.exe
ysep1.exe
njow9.bat


-----------------------------------------------------------------
AVDB-003 (20/09/2009 )
version 2.0.3

-----------------------------------------------------------------
0jbnlnu8.exe
10nb.exe
11rhbu.cmd
1q8p0y.com
22yj2fy1.exe
2g.com
2o1ajagt.exe
32agsg.exe
39ysi89.com
3jkka91.com
6fnlpetp.exe
6j2j.com
6rxt26.exe
80avp08.com
8dtyjjf.exe
8ng8w.com
8rcahp.exe
92j11sm.com
9vlgaqms.cmd
a.exe
ampfrb.cmd
aphqg.exe
as.bat
avp.exe
avpo.exe
awda2.exe
bo1dhu.bat
bwpncb6.com
cahpcg.cmd
cjrp8.com
clshsy.cmd
d6fagcs8.cmd
dp.exe
e.cmd
eaywxx.cmd
ewqij.bat
f9cvum.exe
fooool.exe
fsaht.cmd
g8k.exe
gbm6n.exe
gfqgq.cmd
gldegkby.cmd
gpcdt.cmd
gumkrhf.bat
h3.bat
hbs.exe
hm1bfpuj.exe
hx.exe
i0yva6.exe
ij.bat
imo.exe
invwft2h.com
ioockw.bat
ix8bmwx.bat
jeorels.cmd
jg6w3yx.com
kjibu.com
ktnquo.exe
lcw.exe
m.com
m.exe
mb9x.exe
metdgv.bat
mjafm.exe
nfdmg.com
ntnq.exe
nw0t1l0d.exe
o0s.cmd
o8tf6l.exe
p.exe
ph.exe
phwe.com
pkkwng.exe
pook.com
q0rppr.exe
q1alx.exe
qcod.exe
qphdin.com
qxty9be.cmd
rqq2v.bat
rs.cmd
rx.exe
s.exe
Sfkn.exe
sq.com
t.com
tj8odymw.exe
tjjqtejq.bat
tvlx2fg.exe
uh31.exe
uo10sn.cmd
uxdeiect.com
vnkucvv.com
w1hva13.exe
w9hw8.exe
wbj.exe
x.cmd
x.com
x0.cmd
x2tpc.cmd
xa2c.exe
xh319r9b.bat
xn1i9x.com
xp19.com
xpq63xl.exe
xs6kpr0.exe
xwpehlv.com
y6yol.exe
yfog8p.exe
yg.cmd
yssjnngm.cmd
avpo.exe
amvo.exe
cvsdfw.exe
ierdfgh.exe
jvvo.exe
j3ewro.exe
kacsde.exe
kavo.exe
kva8wr.exe
kvosoft.exe
kxvo.exe
mmvo.exe
revo.exe
rttrwq.exe
shuiniu.exe
tavo.exe
weidfsg.exe

================ .dll ================
amvo0.dll
avpo0.dll
bitkv0.dll
cvnmhg0.dll
dse235rgd0.dll
dsetwem0.dll
fool0.dll
godert0.dll
hgkjghg0.dll
hyrteas0.dll
jvvo0.dll
jwedsfdo0.dll
kxvo0.dll
lhgjyit0.dll
mkfght0.dll
mmvo0.dll
pytdfse0.dll
revo0.dll
tavo0.dll
wedasgads0.dll
haozs0.dll


-----------------------------------------------------------------
AVDB-001 -002 (19/08/2009 - 20/09/2009 )
version 1.0.0 - 2.0.2
-----------------------------------------------------------------
0bcobed.exe
0w.com
1gk8ha.bat
1ogf.exe
2fiji.com
2fiy.bat
2nuk.com
2u.com
3j2h0tf.bat
6phx.com
8.bat
8gig0ofk.com
9dlvtiil.exe
9u.exe
a1agmur.cmd
a2h2.com
abk.bat
b.com
cqxj.exe
cqxj.exe
d1vmq.exe
dbrxubcw.com
e.cmd
ej10fkdo.bat
gi2ky.exe
gy.exe
hl80c6b1.com
i6g6x.cmd
icxpa.cmd
ij.bat
iqe68o.bat
ix8bmwx.bat
j60osk9.cmd
jj2.com
lky.exe
m0vnonh.bat
m2nl.bat
m9ma.exe
n68mqcra.exe
ncyrf.bat
o1.com
opgde.exe
p.exe
pjwtv.cmd
q9.cmd
rcukd.cmd
sys32krnl.exe
syswin.exe
uhoxajc.cmd
uvsqfgwd.cmd
ve.exe
vwewav8.com
w98.com
x2csvg.exe
Xih9.cmd
xk2n.bat
yannh.cmd

============ .dll ===================
ckvo0.dll
nmdfgds0.dll
gasretyw0.dll
bgotrtu0.dll
uweyiwe0.dll
vbsdfe0.dll
kav320.dll
optyhww0.dll
mkfght0.dll

08223B03.dll
ed78ab9.dll
ed78ab9.dll
skcfujQ5EDN.dll
skcfujQ5EDN.dll
CDuAUVkGy9.dll
JBn2ypqY23vWX.dll
dfc8ac3ed7da.dll
9CA963CA.cfg
cRsAQd4hw.dll
ndxq9awMc.dll
JPccCJnKygDdp3.dll
kSVHjMeWr5ZZY47.dll
Va7SpUWgCA5f.dll
e863f72a04b6.dll
122B901E.dll
xg4hAPNygs29.dll
704C3595.dll
76B9BA7A.dlll
A0C86020.dll
dhDhwS7fFW.dll
taNjsFa2tT2Dh.dll
E4814792.dll
2EF0D734.dll
qB5BKZy7vR5m.dll
GU6f5sW42mdc.dll
RhdwE8NYdbqQ.dll
RhdwE8NYdbqQ.dll
GsfMwDWD3.dll
VnTU2WAqUcZA6.dll
QsbvDcwq7umu.dll

No comments:

Post a Comment

Exploit-DB updates

Exploits Database by Offensive Security

Metasploit

Metasploit Framework: Activity

iDefense Labs Software Releases